ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύγχρονη Πλατφόρμα Logistics

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΑΚΑΡΠΟΡΤ αποτελεί η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μιας σύγχρονης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών LOGISTICS.

Οι εκτιμήσεις για την αύξηση της κίνησης του διεθνούς εμπορίου, η οποία στηρίζεται στον περεταίρω εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης και τον εξοπλισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων, επηρεάζουν σημαντικά τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κλάδο της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, επιβάλλουν την συνεχή επανεξέταση τω στόχων υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς. Η χρήση της πληροφορικής σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε

H ΑΚΑΡΠΟΡΤ A.E. ιδρύθηκε το 2000 και είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται και διοικεί το λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού. Η στρατηγική θέση του λιμένα που βρίσκεται στο μέσον της Δυτικής Ελλάδος και σε μικρή απόσταση από τον άξονα Suez-Gibraltar, τον καθιστά ως ένα σημαντικό κόμβο στη λογιστική αλυσίδα (logistics hub) των ροών φορτίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολής, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα σύνδεσμο μεταξύ των χωρών της Αδριατικής, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Όραμα

Η ανάδειξη του λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σε ένα πρωτοποριακό και διαμετακομιστικό κέντρο προσφέροντας ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες στο Εθνικό και Διεθνές Εμπόριο και δημιουργώντας αξία για το προσωπικό και τους μετόχους της εταιρείας.

Αποστολή

Η διευκόλυνση της διακίνησης των εμπορευμάτων φέρνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο λιμένας στη νέα εποχή. Επίσης η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των εμπλεκομένων μερών, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης

Αξίες

Η ποιότητα και η συνέπεια αναφορικά με τις προσφερόμενες στους χρήστες του λιμένα υπηρεσίες, ο σεβασμός στους πελάτες, η φροντίδα και μέριμνα για το περιβάλλον.

Κοντά στην τοπική Κοινωνία

Η συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα διαφόρων οργανώσεων, εκδηλώνεται με τη μορφή χορηγιών για τη στήριξη εκδηλώσεων και τοπικών πολιτιστικών δράσεων.