ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στρατηγικός Σχεδιασμός

H AKARPORT A.E. έχει θέσει υψηλούς, φιλόδοξους αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους αναφορικά με την ταυτότητα και λειτουργία της στο παρόν και μέλλον, οι οποίοι έχουν ως κατωτέρω:

  • Ανάδειξη του λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού ως της κύριας Δυτικής Πύλης της χώρας για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αξιοποιώντας α) τη στρατηγική θέση του λιμένα, ο οποίος βρίσκεται στο σταυροδρόμι των διεθνών ροών φορτίων στη ΝΑ Μεσόγειο, β) την εγγύτητά του με την Ιόνια οδό γ) τις σύγχρονες υποδομές που διαθέτει και δ) το καθεστώς της Ελεύθερης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ζώνης.
  • Η εδραίωση της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, ως λιμένα διεθνούς εμβέλειας που θα προσφέρει ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες ενισχύοντας ταυτόχρονα και τους δεσμούς με την ενδοχώρα και τους χρήστες του λιμένα.
  • Η προσέλκυση κατάλληλων επενδύσεων στη Βιομηχανική Περιοχή οι οποίες και θα αυξάνουν τις εμπορευματικές ροές φορτίων προς και από τη Δυτική Ελλάδα και οι οποίες θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα και παραπέρα ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων στην εταιρεία μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε

H ΑΚΑΡΠΟΡΤ A.E. ιδρύθηκε το 2000 και είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται και διοικεί το λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού. Η στρατηγική θέση του λιμένα που βρίσκεται στο μέσον της Δυτικής Ελλάδος και σε μικρή απόσταση από τον άξονα Suez-Gibraltar, τον καθιστά ως ένα σημαντικό κόμβο στη λογιστική αλυσίδα (logistics hub) των ροών φορτίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολής, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα σύνδεσμο μεταξύ των χωρών της Αδριατικής, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Όραμα

Η ανάδειξη του λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σε ένα πρωτοποριακό και διαμετακομιστικό κέντρο προσφέροντας ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες στο Εθνικό και Διεθνές Εμπόριο και δημιουργώντας αξία για το προσωπικό και τους μετόχους της εταιρείας.

Αποστολή

Η διευκόλυνση της διακίνησης των εμπορευμάτων φέρνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο λιμένας στη νέα εποχή. Επίσης η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των εμπλεκομένων μερών, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης

Αξίες

Η ποιότητα και η συνέπεια αναφορικά με τις προσφερόμενες στους χρήστες του λιμένα υπηρεσίες, ο σεβασμός στους πελάτες, η φροντίδα και μέριμνα για το περιβάλλον.

Κοντά στην τοπική Κοινωνία

Η συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα διαφόρων οργανώσεων, εκδηλώνεται με τη μορφή χορηγιών για τη στήριξη εκδηλώσεων και τοπικών πολιτιστικών δράσεων.