ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Περιβάλλον

Πιστοποίηση από την LIBERO ASSURANCE. Ο δείκτης ποιότητας είναι καθοριστικός παράγοντας για κάθε σύγχρονη εταιρεία και η ΑΚΑΡΠΟΡΤ έχει περάσει τους πιο απαιτητικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους ελέγχους ποιότητας. Η διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και η εταιρεία μας εγγυάται ότι τηρεί όλους τους απαραίτητους κανονισμούς. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ηθική υποχρέωσή μας να δημοσιεύσουμε τους παρακάτω ελέγχους ποιότητας που περνάμε κατά περιόδους.
  1. Βεβαίωση Ποιότητας. Οι ποιοτικές υπηρεσίες και οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση είναι υποχρεωτικές για την εταιρεία καθώς και η καθημερινή φροντίδα για το προσωπικό της. Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ έχει ιδρύσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και πληροί τις προϋποθέσεις του ISO 9001:2015. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την LIBERO ASSURANCE.
  2. Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων. Συνθήκη SEVEZO. Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων τα οποία κατατάσσονται ως επικίνδυνα βάσει των Οδηγιών 67/548/EC. Όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν προβλεφθεί για τον έλεγχο των σημαντικότερων ατυχημάτων σχετικά με επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την Οδηγία 2003/105/ EC (SEVEZO II Οδηγία).
  3. Σημείο Επιθεώρησης Συνόρων, το λεγόμενο BIP (Border Inspection Point). Στην περιοχή των εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εγκριθεί ένας χώρος για Kτηνιατρικoύς και Φυτικούς Ελέγχους.
  4. Περιβαλλοντική Μελέτη. Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ διαθέτει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη από τα συναρμόδια Υπουργεία, και πληροί όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε

H ΑΚΑΡΠΟΡΤ A.E. ιδρύθηκε το 2000 και είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται και διοικεί το λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού. Η στρατηγική θέση του λιμένα που βρίσκεται στο μέσον της Δυτικής Ελλάδος και σε μικρή απόσταση από τον άξονα Suez-Gibraltar, τον καθιστά ως ένα σημαντικό κόμβο στη λογιστική αλυσίδα (logistics hub) των ροών φορτίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολής, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα σύνδεσμο μεταξύ των χωρών της Αδριατικής, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Όραμα

Η ανάδειξη του λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σε ένα πρωτοποριακό και διαμετακομιστικό κέντρο προσφέροντας ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες στο Εθνικό και Διεθνές Εμπόριο και δημιουργώντας αξία για το προσωπικό και τους μετόχους της εταιρείας.

Αποστολή

Η διευκόλυνση της διακίνησης των εμπορευμάτων φέρνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο λιμένας στη νέα εποχή. Επίσης η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των εμπλεκομένων μερών, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης

Αξίες

Η ποιότητα και η συνέπεια αναφορικά με τις προσφερόμενες στους χρήστες του λιμένα υπηρεσίες, ο σεβασμός στους πελάτες, η φροντίδα και μέριμνα για το περιβάλλον.

Κοντά στην τοπική Κοινωνία

Η συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα διαφόρων οργανώσεων, εκδηλώνεται με τη μορφή χορηγιών για τη στήριξη εκδηλώσεων και τοπικών πολιτιστικών δράσεων.