ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας αυτή την περίοδο.

 

Για την αποστολή του βιογραφικού σας, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση sechr@akarport.com

Διαβάστε εδώ την Πολιτική Απορρήτου μας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βιογραφικού σημειώματος (Παρακαλώ να αποσταλεί υπογεγραμμένο μαζί με το βιογραφικό σας ).
CVs_Data-Privacy-Statement-2018-05-25-1

Image