Ναυτικό Πρακτορείο

H ΑΚΑΡΠΟΡΤ παρέχει επίσης υπηρεσίες Ναυτικού Πρακτορείου  σε πλοία και φορτία τα οποία προσεγγίζουν στο λιμένα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού.

3PL Σταθμός Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων

Υποδομή και Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων.

Εγκεκριμμένος Οικονομικός Φορέας

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές αξιόπιστοι φορείς.

Ελεύθερη Ζώνη

Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. διαχειρίζεται στη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού τη μοναδική στην Ελλάδα Ελεύθερη Εμπορική και Βιομηχανική Ζώνη.

Επιχειρησιακές Μονάδες

Οι τομείς δραστηριότητας της ΑΚΑΡΠΟΡΤ αντικατοπτρίζουν το διευρυμένο portfolio των πιθανών ειδών φορτίων και συμπεριλαμβάνουν:

Σταθμός Αυτοκινήτων και RO-RO Φορτίων

Υποδομή και Βασικός Εξοπλισμός.

Σταθμός Γενικού και Χύδην Φορτίου

Υποδομή και Βασικός εξοπλισμός

Ασφάλεια Λιμανιού

Κώδικας SOLAS XI -2 ISPS (Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Διεθνών Πλοίων και Λιμένων)

Σύγχρονο Μηχανογραφικό Σύστημα

Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ERP

Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Αποθηκευτική Ικανότητα, Αποβάθρες και Βασικός Εξοπλισμός

Σύγχρονη Πλατφόρμα Logistics

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΑΚΑΡΠΟΡΤ αποτελεί η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μιας σύγχρονης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών LOGISTICS.